Bilişim & Elektronik

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi ve Doküman Paylaşım Noktası

ATL 12 – A ELEKTRONİK UYGULAMALARI DERSİ

BGA TEKNOLOJİSİ DOKÜMAN İNDİRElektronik Uygulamalrı

 

yeni130-03-2016 TARİHİNDE ELEKTRONİK UYGULAMASI DERSİ FLİP – FLOP’LAR MODÜLÜ TEKNOLOJİ SINAVI VE II. DÖNEM I. YAZILI SINAVLARI YAPILACAKTIR

SINAVIN KAPSAMI:

 

Flip-Floplar Teknoloji Sınavı:

 • 555 clock üreteci devresi ve şeması.
 • FF Tetikleme çeşitleri Çekil çizilerek (Pozitif kenar, negatif kenar, Pozitif düzey, negatif düzey) bilinecek.
 • RS, JK, T ve D Flip Flopların açık şemaları Blok şemaları (lojik kapılarla oluşturulan) ve Doğruluk tabloları ezbere bilinecek.
 • Flip-Flopların giriş çıkış uçları ve görevleri. (CLK, PRS, CLR, D, T, JK, SR, Q)

 

II. Dönem I. Sınav Kapsamı:

 • Verilen doğruluk tablosunun çıkışlarını karno haritasına aktarıp gerekli gruplandırma ve sadeleştirmeyi yaparak lojik ifadenin yazılması.
 • Yerin çıkarıcı, Tam çıkarıcı, Yarım Toplayıcı, Tam Toplayıcı, Yarım karşılaştırıcı, Tam karşılaştırıcı ve çarpma doğruluk tablolarının oluşturulup çıkışlarının karno haritasına aktarılması ve lojik ifadelerinin yazılarak devrelerinin çizilmesi. Özetle bu devrelerin her birinin tasarım aşamaları ayrı ayrı bilinmeli.
 • FlipFlobun tetiklenmesi tetikleme çeşitleri.
 • Flip-Floplar doğruluk tabloları ve sembolleri ile bilinmeli.
 • Flipflopların girişlerine uygulanan sinyalin ve clock palslerine ve tetikleme çeşidine göre çıkış dalga şeklinin çizilmesi.

Bunlar bilinirse bu sınavda başarılı olmak kaçınılmaz olur…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lehimleme ve Baskı devre (Lehimleme, İyi bir lehimlemenin özellikleri, İyi bir lehimleme yapabilmek için uyulması gereken kurallar… Baskı devre çıkarma yöntemleri, Asit hazırlama …)
 • Güç kaynağı, güç kaynağında kullanılan elemanlar (Regülatörler Diyot, Transistör, Kondansatör, Zener, Transformatör) Güç kaynağının yapısı, Yarım dalga, Tam dalga ve Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devre şemaları ve çıkış dalga şekilleri.
 • Lojik kapılar Sembolleri ve doğruluk tabloları.
 • Lojik diyagramlardan lojik ifadenin bulunması.
 • Lojik İfadenin diyagramının çizilmesi.
 • Lojik kapılan giriş sayılarının artırılması.
 • Lojik girişine uygulanan sinyale göre çıkış işaretinin çizilmesi.
 • Boolean aritmetiği kullanılarak Lojik ifadelerin sadeleştirilmesi.
 • Aşağıdaki gibi sayı kod çevrimleri ve sayı sistemleri arasındaki dönüşümle

(    )10 = (       )3-Fazlalık                    

(    )10 = (       )2                 (    )= (         )10

(    )10 = (      )8                  (    )8  = (       )10

(   )10 = (         )16       (     )16   = (          )10

(    )2   = (         )8        (     )2    = (          )GRAY

(    )2  = (        )16       (     )GRAY = (         )2

(    )8  = (        )16       (     )8     = (         )BCO

(    )16 = (         )8        (     )16    = (        )BCH

 

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 SMD Elemanlar ve Çipstler Modülü Teknoloji Sınavı kapsamı

SMD kodlara göre elemanların değerlerinin okunması (Temrin Kitabı)

BGA çipsetler (aşağıda verilen dokümanın sonundaki sorular)

BGA Doküman İndir  (PDF)

BGA Doküman İndir (WORD)

4 MAYIS  PERŞEMBE  Elektronik Uygulamaları dersi TELAFİ SINAVI Yapılacaktır… Sınavın içeriği  aşağıdadır…

 

0- Lojik kapılar sembolleri doğruluk tabloları.

Lojik ifadenin devresini çizme.

lojik devrenin lojik ifadesini yazma.

1-Yarım çıkarıcı, Yarım toplayıcı, doğruluk tablolarının çizilip çıkış boolean ifadelerinin yazılması ve açık devresinin lojik kapılarla çizilmesi.

2- D, T, JK ve SR  Flip-Flopların  sembolleri ve doğruluk tabloları bilinmeli. Ayrıca verilen bir giriş sinyaline bağlı olarak her FF için çıkış dalga şekli çizile bilmeli.

3- İstenilen Bit sayıda (2 Bit, 3Bit, 4Bit) Yukarı veya Aşağı Asenkron sayıcı tasarımı ve devresinin çizilmesi.

4- İstenilen Bit sayıda (2 Bit, 3Bit, 4Bit) Yukarı veya Aşağı MOD’lu ( örnek MOD 13 yani 13 e kadar sayan sayıcı) Asenkron sayıcı tasarımı ve devresinin çizilmesi.

6- Kaydediciler ile ilgili; Seri giriş seri çıkış, Seri giriş paralel çıkış, Paralel giriş paralel çıkış, devre şemaları çizile bilmeli, çalışma prensipleri bilinmeli ve çıkış dalga şekilleri çizile bilmeli.

7- Transistörün sağlamlık kontrolü ve uçlarının bulunması.

8-Modülasyon

9-Modülasyonun sağladığı yararlar.

10-Modülasyon çeşitleri ve dalga şekilleri.

11-Taşıyıcı frekansi verilen sinyal için anten boyunu hesaplama.

 

 

ÇALIŞMAK İÇİN PDF FORMATINDAKİ İLGİLİ MODÜLLERİ AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ:

Flip-Floplar

Sayıcılar

Kaydediciler

*******************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tümleşik devreler Çalışma Sayfası

Sınavların Kapsamı:

 • Lehimleme ve Baskı devre
 • Ohm Kanunu (Elektrik devresinde:  Akım, Gerilim, Direnç, Eş değer direnç hesaplama)
 • Diyot, Transistör, gibi devre elemanlarının ölçü aleti ile sağlamlık kontrollerinin yapılması.
 • Güç kaynağı güç kaynağında kullanılan elemanlar gerilim regülatörleri Güçkaynağının yapısı yarım dalga Tam dalga ve köprü tipi tam dalga doğrultmaç devreleri ve çıkış dalga şekilleri.
 • Lojik kapılar Sembolleri ve doğruluk tabloları.
 • Lojik diyagramlardan lojik ifadenin bulunması.
 • Lojik İfadenin diyagramının çizilmesi.
 • Lojik kapılan giriş sayılarının artırılması.
 • Lojik girişine uygulanan sinyale göre çıkış işaretinin çizilmesi.
 • Boolean aritmetiği kullanılarak Lojik ifadelerin sadeleştirilmesi.
 • Sayı Kod çevrimleri se sayı sistemleri arasındaki dönüşümler

 

Örnek:

(    )10 = (       )3-Fazlalık                    

(    )10 = (       )2                 (    )= (         )10

(    )10 = (      )8                  (    )8  = (       )10

(   )10 = (         )16       (     )16   = (          )10

(    )2   = (         )8        (     )2    = (          )GRAY

(    )2  = (        )16       (     )GRAY = (         )2

(    )8  = (        )16       (     )8     = (         )BCO

(    )16 = (         )8        (     )16    = (        )BCH

*********************************************************

 

 

 

BGA TEKNOLOJİSİ DOKÜMAN İNDİR

Sınavların Kapsamı:

 • Lehimleme ve baskı devre
 • BGA Teknolojisi (çıktı almak isterseniz dokümanın ilk 4 sayfasını ve son sayfasını çıktı alınız. Sondaki sorulara bakmayı unutmayınız.
 • SMD Elemanlar ve çipsetler.

NOT: Teknoloji Sınavı SMD elemanlar ve çipsetler ile BGA teknolojisi konusunu kapsayacaktır.

 

 

************************************************************

 

2014 II. Dönem III. Yazılı Sınavı Konuları: 

1- Yarım çıkarıcı, Tam çıkarıcı, Yarım toplayıcı, Tam toplayıcı, Tarım karşılaştırıcı, Tam karşılaştırıcı doğruluk tablolarının çizilip çıkış boolean ifadelerinin yazılması ve açık devresinin lojik kapılarla çizilmesi. (Bir önceki sınavda çalışma sorularına konuldu)

2- D, T, JK ve SR  Flip-Flopların  sembolleri ve doğruluk tabloları bilinmeli. Ayrıca verilen bir giriş sinyaline bağlı olarak her FF için çıkış dalga şekli çizile bilmeli.

3- İstenilen Bit sayıda (2 Bit, 3Bit, 4Bit) Yukarı veya Aşağı Asenkron sayıcı tasarımı ve devresinin çizilmesi.

4- İstenilen Bit sayıda (2 Bit, 3Bit, 4Bit) Yukarı veya Aşağı MOD’lu ( örnek MOD 13 yani 13 e kadar sayan sayıcı) Asenkron sayıcı tasarımı ve devresinin çizilmesi.

5 – istenilen bit sayıda istenilen sayma sırasında yukarı yada aşağı sayan senkron sayıcı tasarımı yapıla bilmeli.

6- Kaydediciler ile ilgili; Seri giriş seri çıkış, Seri giriş paralel çıkış, Paralel giriş paralel çıkış, Paralel giriş Seri çıkış  devre şemaları çizile bilmeli, çalışma prensipleri bilinmeli ve çıkış dalga şekilleri çizile bilmeli.

7- Transistörlerin Alfa Beta Akım kazançlarının Emiteri şase Beyzi şase ve Kollektörü şase bağlantılara göre yapılması.

8- Transistör FET ve MOSFET Elemanlarının polarmalandırılması.

9- Transistör FET ve MOSFE’in sağlamlık kontrolü ve uçlarının tespit edilmesi.

10-Transistör FET ve MOSFE’in anahtar olarak kullanılması.(devre şemaları)

11- Transistörr FET ve MOSFET’in iletime geçme şartları.

12- Modülasyon, demodülasyon, Modülasyon çeşitleri.Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu, Faz Modülasyonu, Çoklama (Multiplexing), Pals Modülasyonu, Darbe Genlik ve Darbe Kod Modülasyonları.  Dalga şekilleri ve açıklamaları.

 

Not: Bu konuların yukarıda istenildiği şekilde bilinmesi durumunda başarı kaçınılmazdır…

 

 

Flip Floplar konusu ile ilgili Teknoloji sınavı konuları:

1-Flip Flopların açık şemaları Blok şemaları (lojik kapılarla oluşturulan) ve Doğruluk tabloları ezbere bilinecek.

2 – Tetikleme çeşitleri Çekil çizilerek (Pozitif kenar, negatif kenar, Pozitif düzey, negatif düzey) bilinecek.

3 -555 entegreli kare dalga osilatör devre şaması

4 -Flip flopların PR (preset) ve CLR (clear) uçlarının bağlantıları kullanım amaçları. gibi

 

 

 

 

 

Çalışma Dokümanı İndirin.Elektronik Uygulaması Çalışma

 

 

 

 

 

 

***

 

6 Kasım çarşamba günü Elektronik uygulamları dersi 1. sınavı ve SMD elemanlar ve çipsetler Modülü Teknoloji sınavı yapılacaktır.

Sıva BGA çhipler konusu dahildir ilgili kaynak dokümanı indirin…

BGA Doküman

 

ELEKTRONİK UYGULAMALARI ve SİSTEM KONTROL UYGULAMALARIDERSLERİ İÇİN YIL BOYUNCA KULLANILACAK MALZEMELERİN LİSTESİ  > güncel malzeme listesini indir<<

30 Ekim Çarşamba 

 • Temrin dosyası ve Elektronik Uygulamaları temrin kitabi getirilecek
 • Bread bord
 • Önceki derste yapılmış olan baskı devreler
 • Ölçü aletleri ve el takımları                                                                                                   Eksiksiz getirilecek.

 

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki adresini ve ismini verdiğim firma alacağınız ürünleri Çin’den toptan getirmektedir. Ve Çankaya’daki elektronik malzeme satan dükkanlar bu firmadan toptan alış veriş yapmaktadırlar. Siz birinci elden ismimi vererek bu firmadan aşağıdaki fiyatlara satın alabilirsiniz. Kazık yemeyiniz.

 • Ölçü aleti >>> 4,5 TL
 • 40W Sarı Lacivert Havya >>> 5,5 TL 
 • Bread bord 3 TL   
 • Lehim ve diğer malzemelerin fiyatlarını varsa sorunuz…

Çankaya Fevzipaşa bulvarı TEKMAR’IN sırasında ve az ilerisinde  

GAZİ BULVARI NO:87/101 NEBİOĞLU İŞH. ÇANKAYA / İZMİR 1. KAT TEKNİK TİCARET Tayyip bey.

 Malzeme listesinde Kırmızı renkteki elektronik malzemeleri şimdi satın almaya bilirsiniz internetten toptan daha ucuza alabiliriz. Özellikle entegrelerin internetteki fiyatlarına bakınız  http://www.direnc.net/

Bu malzemeler ve araç-gereçler Salı gününe kadar tedarik edilecek.

Salı günü Sistem Kontrol Uygulamaları dersi için getirilecekler:

 • Temrin defteri
 • El aletleri
 • Avometre
 • Breadboard
 • Zil teli

Elektronik malzemeler: (aşağıdaki malzemeler başta olmak üzere, aldığınız bütün elektronik malzemeleri getiriniz)

 • Dierençler
 • LDR,
 • Fotodiyot,
 • Fototransistör,  
 • LM35
 • BC237 transistör

*********************************************************

 

 

 

 

Comment

*