Bilişim & Elektronik

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi ve Doküman Paylaşım Noktası

BİLGİSAYAR AĞLARI

Merhaba arkadaşlar;

Bu makalemizde sizlere bilgisayar ağları hakkında bilgi ve görüş alış verişi yapacağız.

Öncelikle sizlere Bilgisayar Ağının tanımını yapmak istiyorum. Bilgisayar Ağı, birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulmuş bir veri aktarım ya da iletişim sistemidir. Bu sistem, mal ve hizmet sektörlerinde kurumların gereksinmelerinin tümünün bir bilgisayarla karşılaşması yerine, birden çok bilgisayarın birbirinden ayrı yerlerde ama birbirine bağlı olarak kullanımı yaklaşımına dayalı olarak ortaya çıkmıştır.

Bugün değişik ülkelerde yaklaşık olarak 30 000 civarında ağı bulunmaktadır.

Bilgisayar ağlarının en yaygın olanları arasında şunları sayabiliriz: EARN, BITNET, JANET, SUNNET, TELENET.

Bilgisayar ağları yapı olarak üç bölümde incelenir. Bunlar doğrusal veya BUS yapı, halka yapı ve yıldız yapıdır. Bus yapı ETHERNET, halka yapı Token Ring yapı olarak bilinir.

Şimdi ise sizlere kapladıkları alanlara göre bilgisayar ağlarından bahsetmek istiyorum. Bilgisayar ağları yerel ağlar(LAN), geniş ağlar(WAN) ve şehirsel ağlar(MAN) olmak üzere üç grupta incelenir. Bilgisayar ağlarına örnek verecek olursak en çok bilinen ve günümüzde en yaygın olarak kullanılan ağ INTERNET’tir. INTERNET birbirine bağlı milyonlarca bilgisayar ve kullanıcının bir araya geldiği, buluştuğu yerdir. Bir bilgi ve döküman uzayıdır. Gerekli alt yapıya sahip her kullanıcı INTERNET’e bağlanabilir. Yaklaşık 150 ülkeyi ve 5 000 000’dan çok bilgisayarı ve 30 000’den çok yerel ağı içine alan internet, küresel ağlar bütünüdür.

T / 10-A  Arzu ÇAM

Comment

*